Ο όμιλος εταιρειών «DELATOLAS Express Cargo» συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες που έχει θέσει στο όραμα της με σημαίνοντα στόχο τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Από τη γέννηση του, ο όμιλος, διατηρεί την οικογενειακή προσέγγιση ζητημάτων που άπτονται του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, βάσει του οποίου εδράζεται όλη η επιχειρηματική του δράση. Έτσι, λοιπόν, ο Σεβασμός προς το συνάνθρωπο, η Αξιοπρέπεια, η Συναίνεση και ο Αλτρουισμός αποτελούν βασικά στοιχεία της κοινωνικής του προσφοράς.

Ειδικότερα, κοινωνικές ομάδες που χρήζουν βοήθειας, την περίοδο της αβεβαιότητας και του κατακερματισμού του κοινωνικού ιστού που διανύουμε, αποτελούν βαθιά υποχρέωση μας για στήριξη τόσο σε υλικό αλλά και πνευματικό επίπεδο, δημιουργώντας τη βεβαιότητα πως η αλληλεγγύη συνεχίζει και θα συνεχίσει να διαμορφώνει ένα πλαίσιο ομαλής συνοχής της ανθρωπότητας.

Περιβάλλον

Ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες

Αθλητισμός

Aλλες Ενέργειες