Οι σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε κομβικό σημείο στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην έξοδο της Αττικής Οδού, και στεγάζουν το τμήμα παροχής υπηρεσιών Logistics. Μέσω των αποθηκευτικών χώρων, του υποστηρικτικού εξοπλισμού αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού, το τμήμα Logistics της εταιρείας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, αποθήκευσης και διανομής προς όλη την Ελλάδα.

Η διαχείριση των παραγγελιών και η παρακολούθηση των αποθεμάτων, πραγματοποιείται μέσα από ένα σύγχρονο WMS (Aberon και e-Aberon της εταιρείας Optimum), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, να παρακολουθεί on-line οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, την εξέλιξη των παραγγελιών του, το απόθεμά του, καρτέλες είδους και ισοζύγια, ακόμα και να καταχωρεί παραγγελίες.

Όλες οι εγκαταστάσεις παρακολουθούνται από σύστημα CCTV με περιμετρική κάλυψη όλων των χώρων, σύστημα Alarm και σύνδεση με το κέντρο ελέγχου λήψης σημάτων συναγερμού εταιρείας Security όλο το 24ωρο. Επιπρόσθετα όλα τα εμπορεύματα που βρίσκονται εντός των αποθηκευτικών χώρων είναι ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου.