Η μετακόμιση σας στο εξωτερικό απαιτεί έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο για να εξασφαλιστεί ότι η συσκευασία των ειδών σας, η φόρτωση και την παράδοση τους θα γίνει σωστά. Το τμήμα διεθνών μεταφορών της Delatolas Express Cargo στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί υπεύθυνα στη μεταφορά της οικοσκευής σας προς όλη την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα εξειδικευμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο και μπορεί να φροντίσει τη μεταφορά της οικοσκευής σας από πόρτα σε πόρτα.

Μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή των ειδών σας οδικώς, αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε και συνδυασμό υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας κατά την μετακίνηση σας στο εξωτερικό.

Τρόποι μεταφοράς:

Οδική μεταφορά (απευθείας μεταφορά ή συνδυαστική): Έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αντιπροσώπων που μας επιτρέπει να επιλέξουμε τις καλύτερες κινήσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Σας διαβεβαιώνουμε για μια κορυφαία εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές.

Aκτοπλοϊκή μεταφορά: Υπάρχουν δύο τρόποι για την αποστολή της οικοσκευής σας. Η μεταφορά πλήρους εμπορευματοκιβωτίου (στις Χρήσιμες Πληροφορίες Γενικές πληροφορίες για της μετακομίσεις μπορείτε να δείτε τα είδη και τις διαστάσεις των εμπορευματοκιβωτίων) ή τη συνδυαστική μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτιο.

Εάν επιλέξετε τη φόρτωση των ειδών σας σε ένα εμπορευματοκιβώτιο τα πλεονεκτήματα είναι ότι το container σφραγίζεται στην οικία σας και γίνεται άμεση αποστολή στο λιμάνι. Ο χρόνος ανταπόκρισης είναι μικρότερος σε σχέση με τη συνδυαστική μεταφορά και είναι ιδανική επιλογή εφόσον παίρνετε το μεγαλύτερο μέρος της οικοσκευής σας.  Εάν επιλέξετε συνδυαστική μεταφορά τα είδη σας θα φορτωθούν από κοινού με άλλους πελάτες που πηγαίνουν στον ίδιο προορισμό. Αυτή είναι ιδανική επιλογή εφόσον ο όγκος των ειδών που θέλετε να μεταφέρετε είναι μικρός αλλά ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι μεγαλύτερος.

Διαδικασίες μετακόμισης:

  • Επίσκεψη από συνεργάτη της εταιρείας μας για την εκτίμηση του όγκου μεταφοράς των ειδών σας.
  • Συσκευασία και φόρτωση των ειδών. Όλα τα είδη συσκευάζονται κατάλληλα από το προσωπικό μας και γίνεται μια καταγραφή των προς μεταφορά ειδών.
  • Εκτελωνισμός. Οι τελωνειακές διαδικασίες είναι ποικίλες και περίπλοκες. Η DELATOLAS εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα είναι σωστά και ότι οι αποστολές συμμορφώνονται με τους κανόνες της χώρας προορισμού
  • Παράδοση των ειδών στη νέα σας οικία και τοποθέτηση όλων των ειδών στα σημεία που θα μας υποδείξετε και απόρριψη των άχρηστων υλικών συσκευασίας.
  • Αποθήκευση εφόσον απαιτηθεί