Η εταιρεία μας έχοντας αντιληφθεί ότι η σύγχρονη τάση στη μεταφορά είναι οι ευέλικτες μορφές διανομής, χωρίς πάγια κόστη διάθεσης μεταφορικών μέσων, δημιούργησε και προτείνει ως εναλλακτική λύση για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου των πελατών της, την υπηρεσία Cross-Docking Smart Deliveries.

Μια λύση με ανταγωνιστικά κόστη μεταφορών που διαμορφώνονται ανάλογα με τις παραγγελίες και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να καταφέρνουμε για τους πελάτες μας να είμαστε καθημερινά παντού, ακόμα και σε καταστήματα της γειτονιάς και σε μικρά σημεία λιανικής πώλησης εκτός από μικρά s/m, βιβλιοπωλεία, καταστήματα χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης, φαρμακεία, κομμωτήρια, μυροπωλεία, φούρνοι, οπωροπωλεία, καταστήματα βιολογικών και ειδών τροφίμων, κατ/τα ειδών κινητής τηλεφωνίας, ένδυσης, παιχνιδιών κ.λ.π

Επίσης, λόγω του ότι η επιβολή των capital controls και γενικότερα η έλλειψη ρευστότητας, οδηγεί στην ανάγκη για συχνότερη τροφοδοσία και επισκεψιμότητα με μικρότερους όγκους των σημείων λιανικής πώλησης, όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη η τροφοδοσία να γίνεται συχνότερη και σε περισσότερους τελικούς προορισμούς παράδοσης των παραγγελιών, και μάλιστα, υπό δυσμενέστερους όρους λόγω του κυκλοφοριακού.

Αυτή την λύση προτείνουμε και για το δικό σας έργο, προκειμένου να έχετε ευέλικτα κόστη μεταφορών, να εξυπηρετείτε καθημερινά όλες τις παραγγελίες σας σε κάθε περιοχή, με μία φόρτωση απογευματινή, αποφεύγοντας την δρομολόγηση πολλών φορτηγών και την παρακολούθησή τους.