Υπηρεσία e-commerce
  • Επόμενη ημέρα παράδοσης στο λεκανοπέδιο Αττικής
  • Διευρυμένο ωράριο παραδόσεων
  • Αποστολή SMS για ενημέρωση δίωρου παράδοσης
  • Ηλεκτρονική Παρακολούθηση αποστολής

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 07:00 – 21:00 καθημερινά και Σάββατο 08:00 – 15:00