Μοιραζόμενοι το όραμα και τους στόχους, αναλύοντας τους σκοπούς και τις υπηρεσίες μας, στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όλους, την καλύτερη και αποτελεσματική προσπάθεια, την ανταμοιβή και την επιβράβευση και τέλος, την αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Το όραμά μας

Αξιοπιστία και παροχή αποτελεσματικών λύσεων στις υπηρεσίες διανομής & αποθήκευσης. Να είμαστε η καλύτερη επιλογή των πελατών μας. Να είμαστε χρήσιμοι στους πελάτες μας.

Οι αξίες μας

  • Να είμαστε ειλικρινείς
  • Να λειτουργούμε ομαδικά
  • Να βελτιωνόμαστε συνεχώς
  • Να ανεβάσουμε οι ίδιοι τον πήχη ψηλά
  • Να διατηρούμε σε κάθε δραστηριότητά μας σταθερή κερδοφορία που θα καθιστά βιώσιμη την επιχείρησή μας.
  • Να δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας και μετόχους συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία και το κράτος.

Ο στόχος μας

Η Delatolas Express Cargo να διατηρήσει τη θέση που κατέχει ως leader στο Home Delivery και να θεωρείται “best value for money” στον κλάδο των Μεταφορών – Αποθηκεύσεων – Εφοδιαστικής Αλυσίδας.