ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Logistics04

Η συμβολή μας σε ένα παγκόσμιο γεγονός που έλαβε χώρα στην Ελλάδα!

Η DELATOLAS EXPRESS CARGO αποτέλεσε μέλος της κοινοπραξίας LOGISTICS ’04, η οποία είχε αναλάβει το σύνολο του έργου των logistics των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας ήταν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics FRAKAPOR HELLAS, και η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων BLS.

H LOGISTICS ’04 είχε την ευθύνη παραλαβής, αποθήκευσης, συντήρησης, διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής στις αθλητικές και μη ολυμπιακές εγκαταστάσεις και αποκομιδής του μεγαλύτερου μέρους του απαιτούμενου για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων υλικού, όπως το αθλητικό υλικό, το hardware, το υλικό look & image, κ.λ.π.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποθηκευτικοί χώροι 85.000 m2, σύγχρονα πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα (Warehouse Management System, Materials Handling & Storage Equipment, Distribution Management System) και πλήθος μεταφορικών μέσων όλων των τύπων και χωρητικοτήτων.

Το έργο αφορούσε:

• Την Διοίκηση και Λειτουργία του Olympic Logistics Center – OLC το οποίο αποτελούνταν από ένα σύστημα τεσσάρων (4) στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων συνολικής έκτασης περίπου 100.000 τ.μ. ανεπτυγμένο σε δύο (2) οικόπεδα έκτασης περίπου 200.000 τ.μ. στις περιοχές Μαγούλας και Ασπροπύργου. Η διοίκηση και η λειτουργία του OLC γινόταν από στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό του Logistics 04 Consortium σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Εφοδιασμού της Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

• Τη Διοίκηση του Ολυμπιακού Υλικού και Εξοπλισμού που απαιτήθηκε για την διεξαγωγή των Δοκιμαστικών Διοργανώσεων, των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων όπως ο Αθλητικός Εξοπλισμός, ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός, ο Εξοπλισμός Γραφείων, τα Αναλώσιμα Υλικά, τα Υλικά για Αγώνες εκτός Σταδίων, ο Εξοπλισμός Λαμπαδηδρομίας κλ.π. τα οποία ανήκαν στην Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. και στους Διεθνείς Ολυμπιακούς Χορηγούς Kodak, Panasonic, Samsung, Schlumberger Sema, Swiss Timing, Xerox κ.α.

• Την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς, τη Διάθεση Μεταφορικών Μέσων και την Διοίκηση του Έργου της Μεταφοράς και Διανομής του Ολυμπιακού Υλικού και του Εξοπλισμού, που απαιτήθηκε για την οργάνωση και διεξαγωγή των Δοκιμαστικών Διοργανώσεων, των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, από και προς το Olympic Logistics Center, τα Competition and Non Competition Venus καθώς και τους προμηθευτές και χορηγούς της O.E.O.A. ΑΘΗΝΑ 2004. Την Παροχή και Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων (Επιλογή, Πρόσληψη, Διαχείριση) που απαιτήθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας του Olympic Logistics Centre, και των δραστηριοτήτων Logistics των Competition & Non Completion Venues σε όλη τη διάρκεια του έργου, σε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίστηκε από τη μικρή διάρκεια, τη μεγάλη ένταση, τις έντονες διακυμάνσεις, τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας και διαπίστευσης και το οποίο απαιτούσε συνεχή, δυναμικό και λεπτομερή προγραμματισμό και αναπρογραμματισμό έργου και απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό όλης της κλίμακας του management.