Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μετεγκατάσταση εταιρειών καθώς και δημόσιων οργανισμών. Διαθέτουμε την αναγκαία εμπειρία καθώς και επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό και οχήματα κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

– Tη συσκευασία του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του κάθε υπαλλήλου. Σε όλα τα κιβώτια θα υπάρχει σήμανση, στην οποία θα αναφέρεται η αίθουσα από την οποία γίνεται η μεταφορά καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του τόπου μετεγκατάστασης, όπως θα μας έχει υποδειχθεί από εσάς.

– Tη συσκευασία του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οθόνες, οι εκτυπωτές, τα φαξ καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές (μόνο ότι αφορά υποστηρικτικό εξοπλισμό κάθε θέση εργασίας) τοποθετούνται, κατάλληλα συσκευασμένα, μέσα σε χαρτοκιβώτια από το προσωπικό της εταιρίας μας.

– Πλήρης μετεγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων (αποσύνδεση Η/Υ)

– Μεταφορά του εξοπλισμού του DATACENTER όπως racks, UPS.

– Αποσύνδεση σταθμών εργασίας.

– Διακοπή της λειτουργίας των servers

– Εγκατάσταση των σταθμών εργασίας και των περιφερειακών στις νέες θέσεις εργασίας

– Εγκατάσταση του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού

– Έλεγχος της επικοινωνιακής υποδομής και έλεγχος λειτουργίας

Σημαντικά έργα μετεγκατάστασης εταιριών και οργανισμών:

ΠΕΛΑΤΗΣ
Θέσεις Εργασίας
Ημέρες Διάρκειας
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
120
5
NEUROPUBLIC AE
80
3
HARBOR SHIPPING & TRADING SA
30
4
BASF
60
5
WIN MEDICA
45
3
ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
180
3
ENTERPRISE GREECE
120
5
TAKEDA
45
3
SYNERGY
50
8
CORALLIA
40
3
INTERAMERICAN
50
2
SOFT-ONE
60
3
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
40
3
MICHELIN
35
3
COSMO-ONE
60
3
UNILEVER
250
6
ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗ
70
3
INTERSPORT
40
3
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
250
4
FORD MOTOR HELLAS
80
8
ΟΑΕΔ
150
4
MAERSK AE
40
4
MELINA MAY
50
5
SCHNEIDER ELECTRIC
75
6
ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΪΛΛΗ
60
4
FNAC
40
4
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
20
4
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ
10
4
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
30
3
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Μεταφορά εξοπλισμού
10
SPECIAL OLYMPICS
Μεταφορά εξοπλισμού
5